Bán đầu băng cối revox g36 - tube - 4 track

Thương hiệu: Loại:

Liên hệ
Bán đầu băng cối ReVox G36 - TUBE - 4 track - Made in Switzerland - AC 220V - 50Hz máy nguyên bản và tuyệt đẹp, thu phát tốt. Có thể nói G36 4 track rất quý hiếm, chơi hay mà tính sưu tầm cũng rất cao

Bán đầu băng cối ReVox G36 - TUBE - 4 track - Made in Switzerland - AC 220V - 50Hz máy nguyên bản và tuyệt đẹp, thu phát tốt. Có thể nói G36 4 track rất quý hiếm, chơi hay mà tính sưu tầm cũng rất cao.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: