Bán revox b203 timer controller

Thương hiệu: Loại:

Liên hệ
Bán ReVox B203 Timer Controller

ReVox B203 là Trung tâm kết nối và điều khiển toàn bộ hệ thống ReVox:
- Revox B 215 Cassette deck
- Revox B 226 CD Player
- Revox B 285 Receiver
- Revox B 286 Preceiver
- Revox B 291 Turntable

 

 

Link tham khảo: http://www.audio-extasa.eu/revox-203-timer-controller-p-1309.html

popup

Số lượng:

Tổng tiền: