Đầu băng cối revox b77mkii + ampli revox b750mkii + loa revox bx350

Thương hiệu: Loại:

Liên hệ
Đầu băng cối ReVox B77MKII + Ampli ReVox B750MKII + Loa ReVox BX350
Hàng chuyển máy bay Đức về, nguyên bản, rất mới

Đầu băng cối ReVox B77MKII + Ampli ReVox B750MKII + Loa ReVox BX350
Hàng chuyển máy bay Đức về, nguyên bản, rất mới

popup

Số lượng:

Tổng tiền: